Trygg idrott

Trygg idrott är samlingsnamnet för idrottens arbete för att alla - barn, ungdomar och vuxna - ska känna sig välkomna, sedda och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar. En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp.

För att lyckas behöver vi arbeta med dessa frågor på alla nivåer, i styrelserummet, i tränarteamet och inte minst med barnen.

Skapa trygga idrottsmiljöer

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta.

Hur gör ni om något händer? Med stöd av det här materialet kommer ni själva att samtala om dessa frågor. Det kommer att ge er en fördjupad kunskap kring hur ni skapar en trygg miljö och hur ni leder och lever enligt Idrottens värdegrund och Barnens spelregler.

Målgrupp: Styrelse

Innehåll:

  • Mobbning
  • Trakasserier
  • Sexuella övergrepp och sexuella trakasserier
  • Våld
  • Checklista förebyggande arbete

Tid: 5x45 minuter

Material: Skapa trygga idrottsmiljöer (häfte), Barnens spelregler, Idrotten vill, föreningens styrdokument

Barnens spelregler för tränare

Föreningens tränare går tillsammans igenom Barnkonventionen, Barnens spelregler och samtalar om hur föreningens nuvarande verksamhet förhåller sig till dessa. Vi identifierar förbättringsområden och hittar vägarna vidare till en Trygg idrott ur ett barns perspektiv.

Målgrupp: Tränare och ledare

Innehåll:

  • Barnkonventionen och Barnens spelregler
  • Samtal om föreningens verksamhet
  • Förebyggande åtgärder

Tid: 3x45 minuter

Material: Barnens spelregler, Stopp min kropp, RF Anvisningar för barn- och ungdomsidrott