Ledarskap

Svensk idrott är en fantastisk arena som erbjuder ett stort utbud av olika idrotter som engagerar och motiverar många olika människor, unga som gamla, med olika bakgrund, drivkrafter, erfarenheter och kompetenser. Idrottens mål är att engagera så många som möjligt, så länge som möjligt, i så bra verksamhet som möjligt.

Som ledare eller tränare spelar du en viktig roll för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla ska trivas och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov. Att stärka ledarskapet är en central del i idrottens resa mot Strategi 2025.

Introduktion för tränare

Med denna introduktionsutbildning får du en första inblick i vad det innebär att vara tränare inom idrotten. Förhoppningsvis också en del kraft och extra pep med dig in i ditt viktiga uppdrag.

Introduktionsutbildningen är för dig som är ny som hjälpledare och tränare, oavsett idrott och om du tränar barn, ungdom eller vuxna. Även den mer rutinerade tränaren kan ha glädje av denna introduktion.

Målgrupp: Tränare

Innehåll:

  • Jag och idrottsrörelsen
  • Jag och ledarskapet
  • Jag och träningen
  • Planera och leda träning (praktik)

Tid: 3x45 minuter

Material: Webbplats Introduktionsutbildning för tränare, föreningens styrdokument

Ledarskap för att möta idrottare med NPF

Ditt ledarskap som tränare har en avgörande roll när det gäller att skapa inkluderande träningsmiljöer där du möter varje enskild idrottare utifrån deras förutsättningar, behov och drivkrafter.

I vår idrottsövergripande tränarutbildning trycker vi extra på mycket på det inkluderande ledarskapet där det är viktigt att lära känna och få en förståelse för varje individ, vilket i sin tur leder till att du kan bemöta och skapa tillvägagångssätt som gynnar varje enskild idrottare.

Målgrupp: Tränare och ledare

Innehåll:

  • Rutiner och struktur
  • Motivation, feedback och känsloärlighet
  • Relationer och bemötande
  • Stoppmodellen

Tid: 4x45 minuter

Material: Webbplats Inkluderande ledarskap för att möte idrottare med NPF och är framtaget i samverkan med Riksförbundet Attention.