Digitala lärgrupper

Välkommen till RF-SISU Stockholms webbplats för digitala studier. Här har vi samlat olika utbildningar som kan användas för att för att höja kunskapsnivån i idrottsföreningen. Utbildningarna är främst avsedda för studier i lärgrupp genom idrottens studieförbund SISU Idrottsutbildarna.

I lärgruppen träffas en mindre grupp människor för att genom dialog och gemensam reflektion lära av och med varandra. Samtalen skapar perspektiv och sätter idéer i rörelse och syftar ytterst till att utveckla såväl individer som verksamhet.

Lärgruppen leds av en lärgruppsledare. Även om samtliga deltagare förväntas ha ett eget engagemang i samtalet har lärgruppsledaren ett lite större ansvar för att samtalet inte kör fast och att alla blir delaktiga och bidrar med sina tankar och erfarenheter.

Traditionellt bygger ett lärgruppsarbete på att deltagarna träffas fysiskt vid ett antal tillfällen med utrymme för enskild reflektion emellan träffarna. Nu finns även möjlighet att genomföra lärgruppsträffar helt digitalt eller som en kombination av fysiska och digitala träffar.

Här presenterar vi våra digitala lärgrupper. De vänder sig till olika målgrupper och erbjuds i olika ämnen. De digitala träffarna genomförs i ett eget digitalt rum i Google Classroom, där allt material finns samlat. Samtalen genomförs som ett videomöte via Google Meet eller något annat verktyg som ni har tillgång till.

Vill du veta mer om hur det går till att komma igång kontaktar du din idrottskonsulent på RF-SISU Stockholm.